So sánh sản phẩm

Tin tức

 • TẦM QUAN TRỌNG CỦA SƠN LÓT

  TẦM QUAN TRỌNG CỦA SƠN LÓT

  Qúa trình thi công sơn nhà hoàn thiện bao gồm các bước chính:             - Bả mattit
                                                                                                                     - Thi công sơn lót
                                                                                                                     - Thi công sơn phủ
  Trong đó việc thi công sơn lót là vô cùng quan trọng nhưng là lớp sơn không nhìn thấy bên ngoài sau thi công nên nhiều người xem nhẹ hoặc nếu trong quá trình thi công gia chủ không giám sát cẩn thận có thể dẫn tới việc thợ thi công trốn lót gây ảnh hưởng tới độ bền của sơn phủ sau này.